Područna škola Goduša

Projekat temeljne rekonstrukcije područne škole u Goduši
Fondacija “MI ZA DJECU” poziva sve zainteresovane za projekat temeljne rekonstrukcije područne škole u Goduši, a koji mogu pomoći pripremu i realizaciju ovog projekta, da nas kontaktiraju.

Fondacija je početkom 2016. godine iskazala zainteresovanost da se realizuje temeljna rekonstrukcija dotrajale područne škole u Goduši. Pripremljen je projekat, zahvaljujući mladim inžinjerima Harisu i Irfanu, ali je za pokretanje realizacije projekta potrebno pripremiti sve neophodne resurse.

Područna škola Goduša
Područna škola Goduša